2018. jún 08.

Miért van a zsidóknak német neve?

Miért van a zsidóknak német neve?

tora.jpgFábián András
Ma este is egy kicsit írok a szakmám érdekességeiről, ami nincs a tankönyvekben, de én el szoktam mondani az óráimon.
Mégpedig II.Józsefről azt, ami nagyon érdekes, de nem közismert. Két rendeletérő van szó.
lAz egyiket ismeritek. A jobbágyrendelete. Megszüntette a jobbágy nevet, s engedélyezte a szabad költözésüket.
A másik rendeletének csak az első része ismert. A türelmi rendelet. Ebből az első rész érdekes a zsidók számára. Minden zsidó gyermek köteles volt német iskolába járni, s német volt az iskola nyelve. Ugyanakkor a türelmi rendelet arra kötelezte a zsidókat, hogy német neveket vegyenek, - pénzért. Innen ered az, hogy az egész világon a legtöbb zsidónak német neve van. Nálunk is - ha nem magyarosított .Erről külön törvény is rendelkezett, amelynek a címe – első mondata volt: Mindenfajta zavar elkerülésének érdekében… Ez a következőt írja elő:
A zsidóságot minden tartományban arra kell rábírni, hogy minden egyes családapa a családja számára, a gyám az árvái számára, és minden egyedülálló, nem atyai hatalom vagy gyámság, illetve gondnokság alatt álló férfiszemély 1788. január 1-től egy meghatározott családnevet viseljen, az asszonyi nemből való egyedülálló személyek az apjuk családnevét, a házasok pedig a férjük nevét vegyék fel, minden személy azonban kivétel nélkül egy német családnevet vegyen fel, amelyet egész élete folyamán nem módosíthat. 2. §. Minden eddigi, a zsidó nyelvekben szokásos, illetve azon helyre utaló elnevezéseket, ahol az illető általában vagy átmenetileg tartózkodik, mint például Schaulem Joplitz, Jochem Kollin stb., végképp el kell hagyni. 3. §. Minden családapa a családja részére fölvett és minden egyes személy a maga részére fölvett személy- és családnevet tartozik legkésőbb 1788. november utolsó napjáig német nyelven bejelenteni azon városi hatóságnak vagy a falu elöljáróságának, ahol lakik, vagy amely helyre tartózkodási engedélye szól.
A jól hangzó nevek drágák voltak. Ha valakit Grün vagy Schwarz, vagy Weiss nevet vásárolt, az nem került sokba. De ha például, mint én, anyai ágon Schiller vagyok, az már drága volt. Szóval mi, a nagyszülők ágon gazdag család vagyunk. Apám famíliájának a neve Gross. Azaz (később) Nagy már olcsó volt. Akinek nem volt pénze az is kapott nevet. még pedig a közösségben használt gúnynevét változtatták át németre. Mára ennyit! Aludjatok jól!

Szólj hozzá

II. József Fábián András zsidó nevek