2018. máj 23.

Nádas Péter és a zsidókérdés

Nádas Péter és a zsidókérdés

nadas_1990.jpgAczél Gábor
"... felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy semmiféle magyar-zsidó ügy nem létezik, zsidókérdés se létezik, habár az összes és válogatott kategóriái léteznek. Ezek a fogalmak és kategóriák legfeljebb arra alkalmasak, hogy utaljanak a keresztény kultúra vagy a posztkeresztény kultúra alkati gondjaira vagy szellemi önellentmondásaira. Rögeszmésen idézem Pál apostolt, aki ugye azt mondja, hogy nincsen zsidó, nincsen görög, nincsen férfi és nincs nő, nincs rabszolga és nincs szabad. Ami azt jelenti, hogy aki nem az egyetemes összefüggések kategóriájában gondolkodik, az nem keresztény. A keresztény egyházak viszont kétezer éven keresztül csak az igényeik szintjén gondolkodtak ilyen kategóriákban. Ez egy. A másik dolog, hogy a zsidóság nagyon jól elvan az ÚJSZÖVETSÉG nélkül, de a kereszténység nincsen meg az ÓSZÖVETSÉG nélkül. Magyarán nem lehet zsoltárokat énekelve zsidózni, illetve lehet, de akkor hamis az ének. Aki pedig csak tetteti a hagyományokhoz való kötöttséget, az visszaveti magát a barbárságba, a pogányságba, egy kultúra előtti és kultúra alatti állapotba, és lóbálhatja a füstölőt. Nem tudok elképzelni se olyan magyarságot, se olyan hollandusságot, se olyan bármilyen európai valamilyenséget, amelyik úgy tudná magából kiiktatni a zsidóságát, hogy ne a saját kultúrájával forduljon szembe. Az antiszemita ugyan nincsen ennek a tudatában, de Jézus Krisztust, a gőzgépet, az egyházatyákat, az államalapító Szent Istvánt és az összes létező demokratikus hagyományt köpi le. Persze vannak emberek, akiket a lehető legjobb szándékkal se lehet erről fölvilágosítani, mert egy szót se értenek belőle. Esterházy nagyon találóan jegyezte meg ezekkel a gondokkal kapcsolatban, hogy az érti, aki eddig is értette, s aki nem érti, az nem érti."
Vajon Orbán 2018-as újdonsült kereszténydemokráciájában többen értjük-e, amit fentebb olvashatóan Nádas Péter egy 1990-es (A CSORDATUDAT ELLENI FINOM LÁZADÁS címet hordozó) interjúban kifejtett, vagy kevesebben? Szerintem többen, de korántsem elegen.

Kép: Nádas Péter, 1990

Szólj hozzá

zsidókérdés Aczél Gábor Nágas Péter